لیست همکاران اداره کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری
ردیف نام و نام خانوادگی سمت تلفن
1 محمد علی نبی پور مدیرکل 38052104-5
2 مهدی منصوری معاون امور سیاسی 38052104-5
3 محمد صاحبی  معاون انتخابات و تقسیمات کشوری 38052109
4 حسین اکبری  دفتر مدیرکل 38052104-5
5 عباس بنی عباس شهری دفتر مدیرکل 38052104-5
6 حمیدرضا اعظم کارشناس پیگیری های ویژه 38052113-30852223
7 خانم شکورزاده کارشناس امور سیاسی 38052116
8 حسن محمدی نیکپور کارشناس امور سیاسی 38052133
9 علی قره باغی کارشناس امور سیاسی 38052118
10 ابوالفضل زنده دل کارشناس امور سیاسی 38052118
11 هادی خوش افتخار کارشناس امور سیاسی 38052106
12 علیرضا عبدالهی کارشناس امور سیاسی 38052106
13 محمدصالح نیا کارشناس امور سیاسی 38052109
14 خانم شریعت زاده کارشناس امور سیاسی 38052107
15 محمود پسندیده کارشناس امور سیاسی 38052107
16 احمد قوسیان مقدم رئیس گروه انتخابات 38052117
17 جواد تیموری کارشناس امور انتخابات 38052134
18 محمدرضا قوامی رئیس گروه تقسیمات کشوری 38052108
19 سیدجواد احمدی میبدی کارشناس امور تقسیمات کشوری 38052108
20 مرتضی حقی کارشناس امور تقسیمات کشوری 38052119
21 سید مجید حسینی همکار 30852104-5
22 ماشالله حسن پور همکار 38052104-5
23 محمود رضازاده همکار 38052104-5

محمد علی نبی پور
مدیر کل دفتر سیاسی،انتخابات و تقسیمات کشوری
 

مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟

محمد علی نبی پور
مدیر کل دفتر سیاسی،انتخابات و تقسیمات کشوری
 

دسترسی سریع
نظرسنجی