همکاران دفتر سیاسی
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن داخلی سمت
1 احمد قربانی 2105 مدیرکل
2 مسلم ساقی 2104 معاون سیاسی
3 حسن محمدی نیک پور 2105 مسئول دفتر
4 مهدی منصوری 2118 رئیس گروه سیاسی
5 فاطمه بارانی خالص 2116 مسئول دبیرخانه انتصابات
6 احمد قوسیان مقدم 2106 رئیس گروه انتخابات و مسئول دبیرخانه کمیسیون کارگری
7 مهسا ادیبی 2106 مسئول دبیرخانه کمیسیون دانشجویی
8 سعیده شکورزاده 2106 کارشناس سیاسی
 9  محمد صاحبی 2107 مسئول دبیرخانه ماده 10 احزاب
10 علی اشراقی 2107 کارشناس سیاسی
11 امان الله خدمتگزار 2134 کارشناس انتخابات
12 حمید رضا اعظم 2113-2223 کارشناس انتخابات
13 علی قره باغی 2119 مسئول دبیرخانه کمیسیون اقوام و مذاهب
14 ابوالفضل زنده دل 2119 کارشناس سیاسی
15 هادی خوش افتخار 2117 کارشناس سیاسی
16 عباس رضازاده 2117 کارشناس سیاسی
17 محمد صالح نیا 2109 معاون امور تقسیمات کشوری و انتخابات
18 محمدرضا قوامی 2108 رئیس گروه تقسیمات
19 سید جواد احمدی 2108 کارشناس تقسیمات
20 سید مجید حسینی 20 همکار
22 ماشالله حسن پور 20 همکار
23 سجاد خیبری 20 همکار
 
 
 

محمد علی نبی پور
مدیر کل دفتر سیاسی،انتخابات و تقسیمات کشوری
 

مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟

محمد علی نبی پور
مدیر کل دفتر سیاسی،انتخابات و تقسیمات کشوری
 

دسترسی سریع
نظرسنجی