ردیف شهرستان نام و نام خانوادگی سمت
1 باخرز احمد شافعی فرماندار
2 بجستان حسین ابراهیمی کردیانی فرماندار
3 بردسکن ابراهیم قاسمپور(سرپرست) فرماندار
4 تایباد حسین شرافتی فرماندار
5 تربت حیدریه علی رستمی معاون استاندار و فرماندار
6 تربت جام مرتضی حمیدی فرماندار
7 جغتای مرتضی محبی فر(سرپرست) فرماندار
8 جوین حسین جمشیدی فرماندار
9 چناران ولی قلیچی(سرپرست) فرماندار
10 خلیل آباد مجتبی شاکری فرماندار
11 خواف عبدالرضا سپهری (سرپرست) فرماندار
12 خوشاب حسن ابارشی فرماندار
13 درگز محمد حسین فرهادی فرماندار
14 داورزن علیرضا عبداللهی بید(سرپرست) فرماندار
15 رشتخوار خالقداد عرب فرماندار
16 زاوه مهدی زارعی فرماندار
17 سبزوار احمد برادران معاون استاندار و فرماندار
18 سرخس حسین غریب(سرپرست) فرماندار
19 صالح آباد علی نصیریان (سرپرست) فرماندار
20 طرفیه شاندیز سید حسن حسینی فرماندار
21 فیروزه ابوالفضل حکیم پور(سرپرست) فرماندار
22 فریمان عباسعلی صفایی فرماندار
23 قوچان هادی رجائی نیا فرماندار
24 کاشمر محمد علی نبی پور فرماندار
25 کلات مهدی ناصری فرماندار
26 گناباد حامد قربانی فرماندار
27 مشهد حیدر خوش نیت(سرپرست) معاون استاندار و فرماندار
28 مه ولات مسعود رنجبر فرماندار
29 نیشابور سعید شیبانی معاون استاندار و فرماندار
 
 

محمد علی نبی پور
مدیر کل دفتر سیاسی،انتخابات و تقسیمات کشوری
 

مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟

محمد علی نبی پور
مدیر کل دفتر سیاسی،انتخابات و تقسیمات کشوری
 

دسترسی سریع
نظرسنجی