ردیف شهرستان نام و نام خانوادگی سمت
1 باخرز احمد شافعی فرماندار
2 بجستان حسین ابراهیمی کردیانی فرماندار
3 بردسکن مجتبی شاکری فرماندار
4 تایباد محسن سیاح فرماندار
5 تربت حیدریه علی رستمی معاون استاندار و فرماندار
6 تربت جام مرتضی حمیدی فرماندار
7 جغتای مرتضی محبی فر فرماندار
8 جوین حسین جمشیدی فرماندار
9 چناران حمید انصاری فرد  فرماندار
10 خلیل آباد ابراهیم قاسمپور فرماندار
11 خواف حسین سنجرانی فرماندار
12 خوشاب امان اله خدمتگذار  فرماندار
13 درگز علی فراهی  فرماندار
14 داورزن حسین اسدالهی فرماندار
15 رشتخوار خالقداد عرب فرماندار
16 زاوه محمود صادقی فرماندار
17 سبزوار احمد برادران معاون استاندار و فرماندار
18 سرخس محمدرضا رجبی مقدم فرماندار
19 صالح آباد ولی قلیچی فرماندار
20 طرفیه شاندیز سید حسن حسینی فرماندار
21 فیروزه ابوالفضل حکیم پور فرماندار
22 فریمان عباسعلی صفایی فرماندار
23 قوچان هادی رجائی نیا فرماندار
24 کاشمر مسلم ساقی فرماندار
25 کلات مهدی ناصری فرماندار
26 گناباد حامد قربانی فرماندار
27 مشهد محمدرضا هاشمی معاون استاندار و فرماندار
28 مه ولات مسعود رنجبر فرماندار
29 نیشابور علیرضا قامتی معاون استاندار و فرماندار
 

محمد علی نبی پور
مدیر کل دفتر سیاسی،انتخابات و تقسیمات کشوری
 

مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟

محمد علی نبی پور
مدیر کل دفتر سیاسی،انتخابات و تقسیمات کشوری
 

دسترسی سریع
نظرسنجی