ردیف شهرستان بخش نام و نام خانوادگی  
1 باخرز مرکزی علی مهدویان  
2 بالا ولایت محمد علیزاده  
3 بجستان مرکزی مجتبی احمدیان مرندیز  
4 یونسی محسن خسروی فرزندیوسف  
5 بردسکن مرکزی محمد طاهری  
6 انابد عباس فروغی  
7 شهرآباد سید علی موسوی فرد  
8 تایباد مرکزی غلامرضا قیاسی  
9 میان ولایت حجت زنگنه  
10 تربت حیدریه مرکزی حسن قربانی  
11 جلگه رخ جعفر رضوانی  
12 کدکن احمد محمدی  
13 بایگ حسین خوش نیت  
14 تربت جام مرکزی محسن بختیاری  
15 پایین جام انور خواجه اسماعیلی  
16 بوژگان مجتبی قرشی  
17 نصرآباد حسین اکبری مقدم  
18 جغتای مرکزی محمد ولی نجفی  
19 هلالی -  
20 جوین مرکزی حسین صداقت خوامی  
21 عطاملک محمد حسن عاشوری  
22 چناران مرکزی محمد رضا خوش نویس  
23 گلبهار علیرضا زارع  
24 خلیل آباد مرکزی ریحانه شریعتی  
25 ششطراز رضا رمضانی طرقی  
26 خواف مرکزی عبدالرحمن خجسته  
27 سلامی یحیی براتی قاسم آبادی  
28 سنگان حمید رضا طاهری  
29 جلگه زوزن عبدالرسول جوانشیری  
30 خوشاب مرکزی حسین فرزانه سرابی  
31 مشکان حسین خلیلی  
نوده انقلاب امیر عباس عباسی  
32 درگز مرکزی واعظ طبسی  
33 چاپشلو جواد صادقیان  
34 نوخندان جلال تقدیسی  
35 لطف آباد رضا ختائی  
36 داورزن مرکزی مریم صالح ابادی  
37 باشتین حسین جباری  
38 رشتخوار مرکزی فاطمه بارانی  
جنگل رضا رأفتی  
39  
40 زاوه مرکزی -  
41 سلیمان جواد شکاری  
42 سبزوار روداب ابوالفضل حکم آبادی  
43 ششتمد محمد کلاته  
44 مرکزی علرضا یحیی آبادی  
45 سرخس مرکزی اسحاق تیموری  
46 مرزداران علیرضا شایسته  
47 طرقبه شاندیز شاندیز مهدی دونده  
48 طرقبه محمد قربانی  
49 فیروزه مرکزی علی گرمابی  
50 طاغنکوه علی جلالی مهر  
51 فریمان مرکزی عبداله تیموری  
52 قلندر آباد    
53 قوچان مرکزی حسین اکبری فرخانی  
54 باجگیران محمد رضا حیدری  
55 کاشمر مرکزی سعید چیتی  
56 کوهسرخ مجید کاریزنویی  
57 کلات مرکزی محمد غفران  
58 زاوین سعید عرب زاده  
59 گناباد مرکزی           کاظم نظام  
60 کاخک حسین مرادی  
61 مشهد مرکزی ابوطالب سرابیان  
62 رضویه مهدی استیری  
63 احمد آباد حمید مراد خواه  
64 مه ولات مرکزی مصطفی محمدی  
65 شادمهر هوشنگ ذاکر عنبرانی  
66 نیشابور مرکزی علی شریفان  
67 سرولایت فتاح حسینی  
68 میان جلگه عزت الله سلیمانی  
69 زبرخان محمد اسماعیل نصرابادی  
70 صالح آباد مرکزی محمد افشین  
71 جنت آباد علی حجتی راد  

محمد علی نبی پور
مدیر کل دفتر سیاسی،انتخابات و تقسیمات کشوری
 

مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟

محمد علی نبی پور
مدیر کل دفتر سیاسی،انتخابات و تقسیمات کشوری
 

دسترسی سریع
نظرسنجی