• متولد 1346 در سبزوار
  • کارشناسی ارشد علوم سیاسی و معارف اسلامی از دانشگاه امام صادق تهران"ع"
  • مستخدم رسمی وزارت کشور
  • آبان 1371 تا مهرماه 1378 کارشناس، معاون و سرپرست اداره دوم سیاسی (امور استانها ) در دفتر سیاسی وزارت کشور
  • مهرماه 1378 تا خردادماه 1383 فرماندار شهرستان گناباد
  • خردادماه 83 تا آبان ماه 1384 مدیرکل دفتر امور سیاسی استانداری خراسان و خراسان رضوی
  • آبان ماه 84 تا 1388 کارشناس در دفتر طرح و برنامه و دفتر آموزش و پژوهش استانداری
  • 1388 تا 1394 کارشناس دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری
  • 1394 تا مردادماه 96 رئیس گروه امور اجتماعی و معاون مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری
  • 20 مرداد 96 مدیرکل دفتر امور سیاسی انتخابات و تقسیمات کشوری

محمد علی نبی پور
مدیر کل دفتر سیاسی،انتخابات و تقسیمات کشوری
 

مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟

محمد علی نبی پور
مدیر کل دفتر سیاسی،انتخابات و تقسیمات کشوری
 

دسترسی سریع
نظرسنجی