لیست اسامی فرمانداران استان

ردیف

نام شهرستان

نام فرماندار

1

باخرز

جواد حسن زاده
2 بجستان حسین ابراهیمی کردیانی
3 بردسکن برات علی نیا
4 بینالود(طرقبه شاندیز) سید حسن حسینی
5 تایباد حسین شرافتی راد
6 تربت جام مرتضی حمیدی
7 تربت حیدریه احمدعلی موهبتی
8 جوین حسین جمشیدی
9 جغتای محمد علی آبادی
10 چناران محمد پرویزیان
11 خواف محمدرضا پهلوان نژاد
12 خوشاب حسن ابارشی
13 خلیل آباد مجتبی شاکری
14 درگز محمد حسن فرهادی
15 داورزن سید غلامعلی پیش بین
16 قوچان علیرضا قامتی
17 فیروزه محمد حسین صالحی
18 فریمان عباسعلی صفایی
19 رشتخوار خالقداد عرب
20 زاوه داود کریمی(سرپرست)
21 کلات سید اصغر موسوی تبار
22 کاشمر مرادعلی احمد زاده شهری(سرپرست)
23 گناباد محمدعلی نبی پور
24 سبزوار احمد برادران
25 سرخس حسین سنجرانی
26 مه ولات مسعود رنجبر
27 مشهد محمد رحیم نوروزیان
28 نیشابور آقای سعید شیبانی

 
 
     
  مدیر کل دفتر سیاسی
        ،انتخابات و تقسیمات کشوری

احمد قربانی
 
 

مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
 
     
  مدیر کل دفتر سیاسی
        ،انتخابات و تقسیمات کشوری

احمد قربانی
 
 

دسترسی سریع
نظرسنجی