لیست اسامی فرمانداران استان

ردیف

نام شهرستان

نام فرماندار

1

باخرز

احمد شافعی
2 بجستان حسین ابراهیمی کردیانی
3 بردسکن ابراهیم قاسمپور (سرپرست )
4 بینالود(طرقبه شاندیز) سید حسن حسینی
5 تایباد حسین شرافتی راد
6 تربت جام مرتضی حمیدی
7 تربت حیدریه علی رستمی
8 جوین حسین جمشیدی
9 جغتای مرتضی محبی فر(سرپرست )
10 چناران ولی قلیچی(سرپرست )
11 خواف عبدالرضا سپهری(سرپرست)
12 خوشاب حسن ابارشی
13 خلیل آباد مجتبی شاکری
14 درگز محمد حسن فرهادی
15 داورزن علیرضا عبداللهی بید(سرپرست)
16 قوچان هادی رجائی نیا
17 فیروزه ابوالفضل حکیم پور(سرپرست)
18 فریمان عباسعلی صفایی
19 رشتخوار خالقداد عرب
20 زاوه مهدی زارعی
21 کلات مهدی ناصری
22 کاشمر محمد علی نبی پور
23 گناباد حامد قربانی
24 سبزوار احمد برادران
25 سرخس حسین غریب(سرپرست )
26 مه ولات مسعود رنجبر
27 مشهد حیدر خوش نیت
28 نیشابور آقای سعید شیبانی

 

مدیر کل دفتر سیاسی
،انتخابات و تقسیمات کشوری

احمد قربانی

مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟

مدیر کل دفتر سیاسی
،انتخابات و تقسیمات کشوری

احمد قربانی

دسترسی سریع
نظرسنجی