اسامی بخشداران استان خراسان رضوی
 

ردیف نام شهرستان نام و نام خانوادگی سمت ملاحظات
1 باخرز
 
علی مهدویان بخشدار مرکزی  
محمد علیزاده بخشدار بالا ولایت  
2 بجستان
 
عباس فروغی بخشدار مرکزی  
مهدی گلچین بخشدار یونسی  
3 بردسکن
 
حسین حسینایی بخشدار مرکزی  
محمود عباس نژاد بخشدار انابد  
سید علی موسوی فر بخشدار شهر آباد  
4 بینالود(طرقبه و شاندیز) محمدعلی قره باغی بخشدار طرقبه  
سید حمید علویان بخشدار شاندیز  
5 تایباد
 
غلامرضا قیاسی بخشدار مرکزی  
محسن بختیاری بخشدار میان ولایت  
6 تربت جام
 
محمد ابراهیم داودیان بخشدار مرکزی  
حسن زنگوئی بخشدار صالح آباد  
حسین اکبری مقدم بخشدار نصر آباد  
سید مجتبی قرشی بخشدار بوژگان  
انور خواجه اسماعیلی بخشدار پایین جام  
7 تربت حیدریه
 
حسن قربانی بخشدار مرکزی  
حسین خوش طینت فاردقی بخشدار بایگ  
جعفر رضوانی بخشدار جلگه رخ  
محسن باقرنژاد بخشدار کدکن  
8 جوین
 
رضا ناصحی مقدم بخشدار مرکزی  
ابوالفضل حکم آبادی بخشدار عطاملک  
9 جغتای
 
هادی کلاوشکی بخشدار مرکزی  
علی اکبر آزادواری بخشدار هلالی  
10 چناران
 
محمدرضا خوش نویس بخشدار مرکزی  
مجید رضا معشوقی بخشدار گلبهار  
11 خواف
 
- بخشدار مرکزی  
محمد عطایی قلعه شیر بخشدار جلگه زوزن  
- بخشدار سلامی  
عبدالرضا سپهری  بخشداریسنگان  
12 خوشاب
 
حسین فرزانه سرابی بخشدار مرکزی  
سید حسین خلیلی بخشدار مشکان  
13 خلیل آباد
 
حسین ابراهیم زاده بخشدار مرکزی  
محمد قربانی بخشدار ششطراز  
14 درگز
 
- بخشدار مرکزی  
حمید حسین نژاد بخشدار نوخندان  
رضا ختایی بخشدار چاپشلو  
علی فراهی بخشدار لطف آباد  
15 داورزن
 
- بخشدار مرکزی  
محمد ولی نجفی بخشدار باشتین  
16 قوچان
 
حسن ریحانی شورچه بخشدار مرکزی  
ابوالقاسم جوادی زیدانلو بخشدار باجگیران  
17 فیروزه
 
غلامرضا شاکری بخشدار مرکزی  
جعفر سیدآبادی بخشدار طاغنکوه  
18 فریمان
 
عبدالله تیموری سرپرست بخشداری مرکزی  
حسن نباتی بخشداری قلندرآباد  
19 رشتخوار
 
محمد حسن عاشوری بخشدار مرکزی  
جواد ابراهیم زاده بخشدار جنگل  
20 زاوه
 
محمد جواد صفرنژاد بخشدار مرکزی  
جواد شکاری  بخشدار سلیمان  
21 کلات
 
ابوالفتح لشگری بخشدار مرکزی  
مهدی نایه در بخشدار زاوین  
22 کاشمر
 
سعید چیتی بخشدار مرکزی  
رضا رمضانی بخشدار کوهسرخ  
23 گناباد
 
محمدرضا رضایی بخشدار مرکزی  
محمدرضا حجازی بخشدار کاخک  
24 سبزوار
 
علیرضا یحیی آبادی بخشدار مرکزی  
حسین فیض آبادی بخشدار روداب  
مجید کریمی بخشدار ششتمد  
25 سرخس
 
اسحاق تیموری  بخشدار مرکزی  
علی نصیریان بخشدار مرزداران  
26 مه ولات
 
- بخشدار مرکزی  
هوشنگ ذاکر عنبران بخشدار شادمهر  
27 مشهد
 
طاهر رستمی بخشدار مرکزی  
علی گوهری بخشدار احمدآباد  
مهدی زارعی کلات بخشدار رضویه  
28 نیشابور
 
علی شریفان بخشدار مرکزی  
عرت ا.. سلیمانی بخشدار میان جلگه  
حسن عارفخانی بخشدار زبرخان  
قاسمعلی طالبی بخشدار سر ولایت  
 
 
     
  مدیر کل دفتر سیاسی
        ،انتخابات و تقسیمات کشوری

احمد قربانی
 
 

مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
 
     
  مدیر کل دفتر سیاسی
        ،انتخابات و تقسیمات کشوری

احمد قربانی
 
 

دسترسی سریع
نظرسنجی