لیست همکاران اداره کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری
ردیف نام و نام خانوادگی سمت تلفن
1 محمد علی نبی پور مدیرکل 38052104-5
2 مهدی منصوری معاون امور سیاسی 38052104-5
3 محمد صاحبی  معاون انتخابات و تقسیمات کشوری 38052109
4 حسین اکبری  دفتر مدیرکل 38052104-5
5 عباس فروغی کارشناس امور سیاسی - انتصابات 38052118
6 خانم شکورزاده رئیس گروه سیاسی 38052107
7 ابوالفضل زنده دل کارشناس امور سیاسی 38052119
8 هادی خوش افتخار کارشناس امور سیاسی 38052106
9 علیرضا عبدالهی کارشناس امور سیاسی 38052106
10 محمدصالح نیا کارشناس امور سیاسی 38052109
11 خانم شریعت زاده کارشناس امور سیاسی 38052116
12 محمود پسندیده کارشناس امور سیاسی 3805213
13 احمد قوسیان مقدم رئیس گروه انتخابات 38052117
14 جواد تیموری کارشناس امور انتخابات 38052134
15 محمدرضا قوامی رئیس گروه تقسیمات کشوری 38052108
16 سیدجواد احمدی میبدی کارشناس امور تقسیمات کشوری 38052108
17 مرتضی حقی کارشناس امور تقسیمات کشوری 38052119
18 ماشالله حسن پور همکار 38052104-5
19 محمد فقری مقدم همکار 38052104-5
 
سید مهد موسوی
 مدیر کل دفتر سیاسی،انتخابات و تقسیمات کشوری

مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
 
سید مهد موسوی
 مدیر کل دفتر سیاسی،انتخابات و تقسیمات کشوری

دسترسی سریع
نظرسنجی