مدیر کل دفتر سیاسی،انتخابات و تقسیمات کشوری
امیر فریدنیا
مدیر کل دفتر سیاسی،انتخابات و تقسیمات کشوری

    .
شرح وظایف  دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری:
1.   بررسی گزارشات ومدارک واصله در مورد متقاضیان تاسیس  حزب ، جمعیت ، انجمن سیاسی و صنفی و انجمن اسلامی و یا اقلیت های دینی شناخته شده در حوزه استان و انجام تحقیقات و اعلام نظر  در این زمینه به وزارت کشور
2.  نظارت و مراقبت مستمر از نحوه فعالیت احزاب ، جمعیت ، انجمن های اسلامی و ارسال گزارشات در این موارد به وزارت کشور و سایر مراجع ذیربط .
3.  پیگیری و تشکیل پرونده تشکیل های صنفی و سیاسی  جهت صدور مجوزهای لازم .
4.  دریافت و پیگیری درخواست های اقشار و گروه ها در رابطه با برپائی اجتماعات و راهپیمایی ها مطابق دستورالعمل های قانونی .
5.  تهیه و تدوین برنامه ها و سیاست های عمومی دولت و ابلاغ به فرمانداران و بخشداران در چارچوب قوانین و مقررات    مربوطه .
6.  جمع آوری و جمعبندی اخبار و گزارشات سیاسی استان و تجزیه و تحلیل آن و انعکاس به وزارت کشور .
7.  پیگیری و اجرای برنامه های مربوط به نشست های مستمر با نخبگان و شخصیت های ذی نفوذ سیاسی و اجتماعی و فرهنگی به منظور آگاهی از دیدگاههای آنها و تبادل نظر در رابطه با امور مربوط به استان .
8.  پیگیری امور اجرایی و نظارت بر حسن اجرای انتخابات و راهنمایی و هدایت مجریان انتخابات در سطح استان .
9.  بررسی مستمر و ارزیابی عملکرد واحدهای تابعه در خصوص انتخابات و سنجش میزان موفقیت یا عدم موفقیت طرح های اجرایی در حوزه های انتخابیه استان .
10.  بررسی طرحهای واصله از ستاد وزارت کشور و ارائه نظر کارشناسی و همکاری در تهیه و تدوین بخشنامه ها ، شیوه نامه ها و ارائه راهنمایی های لازم و ارسال دستورالعمل های انتخاباتی به فرمانداریها و بخشداریهای تابعه .
11.  تهیه و ارائه گزارش نوبه ای از روند امور اجرایی انتخابات در سطح استان به مسئولین ذیربط و انطباق صورتجلسات انتخاباتی واصله با قوانین و آیین نامه های انتخاباتی و در صورت لزوم انعکاس کاستی ها به مسئولان مافوق و وزارت کشور جهت رفع نواقص .
12.  برآورد اعتبارات ، نیروی انسانی ، وسایل و لوازم مورد نیاز برای برگزاری انتخابات در استان و اعلام به مسئولین مافوق و وزارت کشور و همکاری با حوزه های انتخابیه استان جهت تالمین ملزومات برگزاری انتخابات .
13.  پیگیری نواقص و ارائه راه حل برای رفع مشکلات و تنگناهای فرمانداریهای تابعه در خصوص برگزاری انتخابات و شرکت در گردهمایی ها و جلسات توجیهی مجریان انتخابات .
14.  مطالعه و بررسی شیوه های روز آمد و جدید بر گزاری انتخابات و ارائه پیشنهاد کارشناسی در خصوص اصلاح قوانین و آیین نامه های انتخاباتی به منظور ارائه گزارش کارشناسی به معاون سیاسی استاندار و دفتر انتخابات وزارت کشور .
15.  بررسی و انجام مطالعات لازم درخصوص ساماندهی امور مربوط به ایجاد انتراع ، الحاق ، ادغام ، تغییر مرکزیت و یا تبدیل نقاط مختلف استان به روستا ، دهستان ، شهر ، بخش ، شهرستان در سطح استان در چارچوب ضوابط و تعاریف تقسیمات کشوری و بروز رسانی اطلاعات و ارائه و ارسال گزارش توجیهی ، اسناد و نقشه های مربوطه به وزارت کشور .
16.  بررسی و انجام مطالعات لازم درمورد نامگذاری و تغییر نام عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری در چارچوب دستورالعمکل  ارسالی وزارت کشور و طرح موضوع در کمیسیون نامگذاری استان و ارسال گزارش توجیهی و اسناد و مدارک مربوطه به ستاد.
17.  بررسی و اظهار نظر در مورد تابعیت تقسیماتی نقاط جغرافیای ، اصلاح حریم و محدوده شهرها و بررسی ابهامات و اختلافات مرزی درون استانی و بین استانی و انطباق آن با مرزهای تقسیمات کشوری با توجه به مستندات موجود .
18.  تهیه ، بازنگری و بهنگام سازی اطلاعات مکانی و عناوین مرتبط ، نقشه های تقسیمات کشوری و لایه های اطلاعاتی مرتبط با آن در مقیاسه مورد نیاز و ارائه اطلاعات و نقشه های مربوط به تقسیمات کشوری استان به سازمانها ، ادارات ، نهادها و متقاضیان حقیقی و حقوقی .

 
کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.

نظرسنجی
مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
آماربازدیدکنندگان