لیست معاونین فرماندار استان خراسان رضوی
 
ردیف نام و نام خانوادگی شهرستان پست ملاحظات
1 رضا ختایی باخرز معاون  
2 محمد رضا حجازی بجستان معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی  
3 مجید اکبری بجستان معاون برنامه ریزی و امور عمرانی  
4 مهدی عاشوری فر بردسکن معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی  
5 مهدی عصمتی بردسکن معاون برنامه ریزی و امور عمرانی  
6 عبدالرضا سپهری تایباد معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی  
7 مهرداد کریم زاده تایباد معاون برنامه ریزی و امور عمرانی  
8 حسن کاظمی تربت جام معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی  
9 مهدی رجبی اور گنجی تربت جام معاون هماهنگی امور عمرانی  
10 سید علی موسوی تربت حیدریه معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی  
11 احسان کریمی تربت حیدریه معاون هماهنگی امور عمرانی  
12 محمد رضا یوسفی تربت حیدریه معاون برنامه ریزی و توسعه  
13 علی اکبر آزادواری جغتای معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی  
14 علی دستورانی جغتای معاون برنامه ریزی و امور عمرانی  
15 علی برغمدی جوین معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی  
16 ابوالفضل شاکری جوین معاون برنامه ریزی و امور عمرانی  
17 محسن مه آبادی چناران معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی  
18 علیرضا اکبری چناران معاون برنامه ریزی و امور عمرانی  
19 حسین حسینایی خلیل آباد معاون  
20 حسین اسدی بالفروش خواف معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی  
21 احسان هنر خواه خواف معاون هماهنگی امور عمرانی  
22 روح الله سلطانیان خوشاب معاون  
23 محمود عباس نژاد داورزن معاون  
24 فاطمه بارانی خالص درگز معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی  
25 محمد قاسم جوارشکیان درگز معاون برنامه ریزی و امور عمرانی  
26 محمد رضا رضایی رشتخوار معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی  
27 مسعود اکبری باقرآباد رشتخوار معاون برنامه ریزی و امور عمرانی  
28 جعفر سید آبادی زبر خان معاون  
29 حسین فیض آبادی سبزوار معاون برنامه ریزی و توسعه  
30 حسین شاد سبزوار معاون هماهنگی امور عمرانی  
31 اسماعیل نصرآبادی سبزوار معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی  
32 مهدی اردونی دوستی سرخس معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی  
33 محسن بخشی سرخس معاون برنامه ریزی و امور عمرانی  
34 علی نصیریان صالح آباد معاون  
35 یدالله بشکنی طرقبه و شاندیز معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی  
36 حسین شیر افکن طرقبه و شاندیز معاون برنامه ریزی و امور عمرانی  
37 احمد فدایی فریمان معاون برنامه ریزی و امور عمرانی  
38 جواد شکاری فیروزه معاون  
39 عباس رضا زاده قوچان معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی  
40 حسن ریحانی قوچان معاون هماهنگی امور عمرانی  
41 ابوالقاسم جوادی قوچان معاون برنامه ریزی و توسعه  
42 علی احمد زاده شهری کاشمر معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی  
43 مهدی نایدر کاشمر معاون برنامه ریزی و امور عمرانی  
44 شادان آراسته کلات معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی  
45 ابوالفتح لشکری کلات کلات معاون برنامه ریزی و امور عمرانی  
46 قاسم طالبی گناباد معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی  
47 احمد سفری بیلندی گناباد معاون برنامه ریزی و امور عمرانی  
48 احمد ریواده مشهد معاون سیاسی و اجتماعی  
49 محمد رضا دانشور نیا مشهد معاون امنیتی و انتظامی  
50 شکوه میرشاهی مشهد معاون برنامه ریزی و توسعه  
51 مهدی برامکی مشهد معاون هماهنگی امور عمرانی  
52 مصطفی محمدی کلاته مه ولات معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی  
53 محمد جواد صفر نژاد مه ولات معاون برنامه ریزی و امور عمرانی  
54 محمد اسماعیل نصرآبادی نیشابور معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی  
55 محمود گیاهی نیشابور معاون هماهنگی امور عمرانی  
56 احمد بوژمهرانی نیشابور معاون برنامه ریزی و توسعه  
 
 
سید مهد موسوی
 مدیر کل دفتر سیاسی،انتخابات و تقسیمات کشوری

مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
 
سید مهد موسوی
 مدیر کل دفتر سیاسی،انتخابات و تقسیمات کشوری

دسترسی سریع
نظرسنجی