لیست معاونین فرماندار استان خراسان رضوی
ردیف نام نام خانوادگی شهرستان پست  
1 سید علی موسوی تربت حیدریه معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی  
2 احسان کریمی تربت حیدریه معاون هماهنگی امور عمرانی  
3 محمد رضا یوسفی تربت حیدریه معاون برنامه ریزی و توسعه  
4 محمد رضا حجازی بجستان معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی  
5 علی اکبر آزادواری جغتای معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی  
6 علی دستورانی جغتای معاون برنامه ریزی و امور عمرانی  
7 ابوالفتح لشکری کلات کلات معاون برنامه ریزی و امور عمرانی  
8 ابوالفضل شاکری جوین معاون برنامه ریزی و امور عمرانی  
9 علی برغمدی جوین معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی  
10 مسعود اکبری باقرآباد رشتخوار معاون برنامه ریزی و امور عمرانی  
11 قاسمعلی طالبی گناباد معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی  
12 علیرضا اکبری چناران معاون برنامه ریزی و امور عمرانی  
13 محسن مه آبادی چناران معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی  
14 حسین ایثارگر ششتمد معاون  
15 حسین حسینایی خلیل آباد معاون  
16 حسین اسدی بالفروش خواف معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی  
17 امیر سلطانی گلبهار معاون  
18 احسان هنر خواه خواف معاون هماهنگی امور عمرانی  
19 مهدی مقیمی ده ارباب خواف معاون برنامه ریزی و توسعه  
20 مجید اکبری بجستان معاون برنامه ریزی و امور عمرانی  
21 مهدی عاشوری فر بردسکن معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی  
22 مهدی عصمتی بردسکن معاون برنامه ریزی و امور عمرانی  
23 عبدالرضا سپهری تایباد معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی  
24 مهرداد کریم زاده تایباد معاون برنامه ریزی و امور عمرانی  
25 روح الله سلطانیان خوشاب معاون  
26 رضا ختایی باخرز معاون  
27 احمد ریواده مشهد معاون سیاسی و اجتماعی  
28 محمد رضا رضایی رشتخوار معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی  
29 جعفر رضوانی زاوه معاون  
30 جعفر سید آبادی زبر خان معاون  
31 حسین فیض آبادی سبزوار معاون برنامه ریزی و توسعه  
32 مهدی اردونی دوستی سرخس معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی  
33 محسن بخشی سرخس معاون برنامه ریزی و امور عمرانی  
34 مصطفی محمدی کلاته مه ولات معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی  
35 علی نصیریان صالح آباد معاون  
36 یدالله بشکنی طرقبه و شاندیز معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی  
37 حسین شیر افکن طرقبه و شاندیز معاون برنامه ریزی و امور عمرانی  
38 احمد فدایی فریمان معاون برنامه ریزی و امور عمرانی  
39 جواد شکاری فیروزه معاون  
40 حسن ریحانی قوچان معاون هماهنگی امور عمرانی  
41 ابوالقاسم جوادی زیدانلو قوچان معاون برنامه ریزی و توسعه  
42 علی احمد زاده شهری کاشمر معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی  
43 مهدی نایدر کاشمر معاون برنامه ریزی و امور عمرانی  
44 احمد عطایی نصر آبادی تربت جام معاون برنامه ریزی و امور عمرانی  
45 حسن کاظمی تربت جام معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی  
46 محمد قاسم جوارشکیان درگز معاون برنامه ریزی و امور عمرانی  
47 احمد سفری بیلندی گناباد معاون برنامه ریزی و امور عمرانی  
48 شادان آراسته کلات معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی  
49 محمود عباس نژاد داورزن معاون  
50 محمد رضا دانشور نیا مشهد معاون امنیتی و انتظامی  
51 شکوه میرشاهی مشهد معاون برنامه ریزی و توسعه  
52 مهدی برامکی مشهد معاون هماهنگی امور عمرانی  
53 فاطمه بارانی خالص درگز معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی  
54 محمد جواد صفر نژاد مه ولات معاون برنامه ریزی و امور عمرانی  
55 محمد اسماعیل نصرآبادی نیشابور معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی  
56 محمود گیاهی نیشابور معاون هماهنگی امور عمرانی  
57 احمد بوژمهرانی نیشابور معاون برنامه ریزی و توسعه  
 
 
                                                                                                         
 
 
سید مهدی  موسوی
 مدیر کل دفتر سیاسی،انتخابات و تقسیمات کشوری

مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
 
سید مهدی  موسوی
 مدیر کل دفتر سیاسی،انتخابات و تقسیمات کشوری

دسترسی سریع
نظرسنجی