لیست بخشداران استان خراسان رضوی
 
ردیف شهرستان نام خانوادگی نام بخشداری ملاحظات
 1.  
باخرز علی مهدویان مرکزی  
 1.  
محمد علیزاده بالاولایت  
 1.  
بجستان مجتبی احمدیان مرندیز مرکزی  
 1.  
محسن خسروی یونسی  
 1.  
بردسکن محمد طاهری مرکزی  
 1.  
یوسف سلیمی انابد  
 1.  
علی حاجی نژاد شهر آباد  
 1.  
تایباد غلامرضا قیاسی مرکزی  
 1.  
حجت زنگنه میان ولایت  
 1.  
تربت جام محسن بختیاری مرکزی  
 1.  
سید مجتبی قرشی بوژگان  
 1.  
حسین اکبری مقدم نصر آباد  
 1.  
تربت حیدریه حسن قربانی مرکزی  
 1.  
احمد محمدی کدکن  
 1.  
حسین خوش طینت بایگ  
 1.  
جغتای   مرکزی  
 1.  
رسول کاویانی هلالی  
 1.  
جوین حسین صداقت خوامی مرکزی  
 1.  
محمد حسن عاشوری عطاملک  
 1.  
چناران محمد غفران مرکزی  
 1.  
امیر سلطانی گلبهار  
 1.  
خلیل آباد سید علی موسوی فرد ششطراز  
 1.  
ریحانه شریعتی مرکزی  
 1.  
خواف عبدالرحمن خجسته خرگردی مرکزی  
 1.  
یحیی براتی قاسم آبادی سلامی  
 1.  
حمید رضا طاهری سنگان  
 1.  
محمد قوی بازو جلگه زوزن  
 1.  
خوشاب حسین خلیلی مشکان  
 1.  
امیرعباس عباسی نوده انقلاب  
 1.  
داورزن مریم صالح آبادی مرکزی  
 1.  
حسین جباری باشتین  
 1.  
درگز ولی الله واعظ طبسی مرکزی  
 1.  
جلال تقدیسی نوخندان  
 1.  
مجتبی علی نژاد چاپشلو  
 1.  
وحید سلیمانی مقدم لطف آباد  
 1.  
رشتخوار رضا رافتی جنگل  
 1.  
زبر خان حبیب الله سکاکی اسحاق آباد  
 1.  
جعفر الیاسی مقدم مرکزی  
 1.  
سبزوار ابوالفضل حکم آبادی روداب  
 1.  
علیرضا یحیی آبادی مرکزی  
 1.  
سرخس اسحاق تیموری مرکزی  
 1.  
علیرضا شایسته مرزداران  
 1.  
صالح آباد محمد افشین مرکزی  
 1.  
علی حجتی راد جنت آباد  
 1.  
طرقبه و شاندیز مهدی دونده شاندیر  
 1.  
محمد قربانی طرقبه  
 1.  
فریمان عبدالله تیموری  مرکزی  
 1.  
محمد جواد جعفری چمن آبادی قلندر آباد  
 1.  
فیروزه علی گرمابی مرکزی  
 1.  
مجید کاریز نویی طاغنکوه  
 1.  
قوچان حسین اکبری فرخانی مرکزی  
 1.  
محمد رضا حیدری باجگیران  
 1.  
کاشمر سعید چیتی مرکزی  
 1.  
مهدی نظری زاده فرح دشت  
 1.  
کلات سعید عرب زاده زاوین  
 1.  
کوهسرخ حسین شاکری مرکزی  
 1.  
مرتضی احمدی خباز بررود  
 1.  
گناباد کاظم نظام مرکزی  
 1.  
حسین مرادی کاخک  
 1.  
مشهد ابوطالب سرابیان مرکزی  
 1.  
حمید مراد خواه احمد آباد  
 1.  
عباسعلی برونسی رضویه  
 1.  
مه ولات محمد ترابی فتح آبادی شادمهر  
 1.  
نیشابور علی شریفان مرکزی  
 1.  
فتاح حسینی سرولایت  
 1.  
عزت الله سلیمانی میان جلگه  
 
 
 
 
سید مهد موسوی
 مدیر کل دفتر سیاسی،انتخابات و تقسیمات کشوری

مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
 
سید مهد موسوی
 مدیر کل دفتر سیاسی،انتخابات و تقسیمات کشوری

دسترسی سریع
نظرسنجی