لیست بخشداران  استان خراسان رضوی
ردیف نام نام خانوادگی شهرستان نام بخشداری  
1 مهدی خسروی باخرز بالاولایت  
2 علی مهدوی باخرز مرکزی  
3 مجتبی احمدیان مرندیز بجستان مرکزی  
4 فاطمه حامد ابریشم تاب گلبهار مرکزی  
5 محسن خسروی بجستان یونسی  
6 محمد طاهری بردسکن مرکزی  
7 یوسف سلیمی بردسکن انابد  
8 علی حاجی نژاد بردسکن شهر آباد  
9 غلامرضا قیاسی تایباد مرکزی  
10 حجت زنگنه تایباد میان ولایت  
11 محسن بختیاری تربت جام مرکزی  
12 ابوالفضل حکم آبادی سبزوار روداب  
13 سید مجتبی قرشی تربت جام بوژگان  
14 میثم رحمانی تربت جام پایین جام  
15 مهدی ایل مهدی تربت جام نصر آباد  
16 علی اکبر صاحبی تربت حیدریه جلگه رخ  
17 حسن قربانی تربت حیدریه مرکزی  
18 اسحاق تیموری سرخس مرکزی  
19 مجید علیزاده ششتمد شامکان  
20 احمد محمدی تربت حیدریه کدکن  
21 حسین خوش طینت تربت حیدریه بایگ  
22 محمد ولی نجفی جغتای مرکزی  
23 محمد افشین صالح آباد مرکزی  
24 رسول کاویانی جغتای هلالی  
25 حسین صداقت خوامی جوین مرکزی  
26 محمد حسن عاشوری جوین عطاملک  
27 محمد غفران چناران مرکزی  
28 عباس رضا زاده مقدم طرقبه و شاندیز شاندیز  
29 داود احمد پور چناران سید آباد  
30 علی فضائلی فر چناران رادکان  
31 سید علی موسوی فرد خلیل آباد ششطراز  
32 ریحانه شریعتی اصل خلیل آباد مرکزی  
33 عبدالرحمن خجسته خرگردی خواف مرکزی  
34 ابوطالب سرابیان مشهد مرکزی  
35 مرتضی احمدی خباز کوهسرخ بررود  
36 محمد قوی بازو خواف جلگه زوزن  
37 یحیی براتی قاسم آبادی خواف سلامی  
38 حمید رضا طاهری خواف سنگان  
39 شهاب الدین نور محمدی جامی خوشاب مرکزی  
40 حسین خلیلی خوشاب مشکان  
41 امیرعباس عباسی خوشاب نوده انقلاب  
42 عباسعلی برونسی مشهد رضویه  
43 سامان سعیدی خواه داورزن باشتین  
44 مهدی شفیع ثانی داورزن مرکزی  
45 مرتضی یوسفی صالح آباد جنت آباد  
46 ولی الله واعظ طبسی درگز مرکزی  
47 جلال تقدیسی درگز نوخندان  
48 مجتبی علی نژاد درگز چاپشلو  
49 وحید سلیمانی مقدم درگز لطف آباد  
50 کاظم نظام گناباد مرکزی  
51 محمد امانی رشتخوار مرکزی  
52 رضا رافتی رشتخوار جنگل  
53 جواد عباسپور زاوه مرکزی  
54 غلامرضا شیبانی زاوه سلیمان  
55 حبیب الله سکاکی زبر خان اسحاق آباد  
56 جعفر الیاسی مقدم زبر خان مرکزی  
57 علیرضا یحیی آبادی سبزوار مرکزی  
58 علیرضا شایسته سرخس مرزداران  
59 احمد رضا وطن دوست ششتمد مرکزی  
60 محمد قربانی طرقبه و شاندیز طرقبه  
61 عبدالله تیموری. فریمان مرکزی  
62 محمد جواد جعفری چمن آبادی فریمان قلندر آباد  
63 علی گرمابی فیروزه مرکزی  
64 مجید کاریز نویی فیروزه طاغنکوه  
65 اکرم خلیلی قوچان آبکوه  
66 صفدر پردل داودلی قوچان قوچان عتیق  
67 مهدی نظری زاده کاشمر فرح دشت  
68 سعید چیتی کاشمر مرکزی  
69 علی اکبر صدیقیان زو کلات مرکزی  
70 سعید عرب زاده نژادی کلات زاوین  
71 حسین شاکری کوهسرخ مرکزی  
72 سید هادی سیدی گلبهار گلمکان  
73 حسین مرادی گناباد کاخک  
74 علی اصغر انصاری مه ولات مرکزی  
75 حمید مراد خواه مشهد احمد آباد  
76 محمد ترابی فتح آبادی مه ولات شادمهر  
77 علی فضائلی نیا قوچان مرکزی  
78 علی شریفان نیشابور مرکزی  
79 فتاح حسینی نیشابور سرولایت  
80 عزت الله سلیمانی نیشابور میان جلگه  
 
 
 
 
سید مهدی  موسوی
 مدیر کل دفتر سیاسی،انتخابات و تقسیمات کشوری

مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
 
سید مهدی  موسوی
 مدیر کل دفتر سیاسی،انتخابات و تقسیمات کشوری

دسترسی سریع
نظرسنجی